Ulike former for boende i Norge


Ved siden av norske statsborgere, som selvfølgelig kommer fra alle livets kår, og selvfølgelig er høyest variert i levestiler – finner vi også mange som kun er i Norge for studier eller arbeid. Av disse er det ekstreme mengder med svensker – mange av dem pendler fra Sverige, mens andre bor her fast. Siden EØS-avtaler åpner grensende våre kan innbyggerne alle land som har skrevet under denne avtalen eller er med i EU, finne flere former for lykke i Norge. Vi importerer også arbeidere fra utenfor EU.