Arnstein Arneberg


Arnstein Arneberg (1882-1961) var en av de ledende norske arkitekter i forrige århundre. Han satte sitt preg på mange viktige bygg i Norge i løpet av sin karriere som varte i over femti år. Han var ansvarlig for både nybygg og for restaureringer og ombygginger av viktige historiske bygninger.

Arnebergs mest kjente bygning er kanskje Oslo Rådhus som han tegnet sammen med arkitekten Magnus Poulsson. Arneberg og Poulssons opprinnelige forslag, som vant en arkitektkonkurranse i 1918, ble forandret en rekke ganger før de endelige tegningene var klare tolv år senere.

Rådhuset er i tillegg til politisk hovedsete i Oslo, også gjenstand for både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet under flere ulike arrangementer, deriblant utdelingen av Nobels Fredspris.

En annen av Arnebergs bygninger som også får mange besøkende fra både nær og fjern er Vikingskipmuseet på Bygdøy.

Arneberg var, sammen med Poulsson, toneangivende for norsk arkitektur mellom første og andre verdenskrig, og fortsatte å sette sitt preg på norsk arkitektur også etter andre verdenskrig. Han var ansvarlig for omfattende restaurering og ombygging av både Oslo domkirke og Akershus slott, og tegnet også det kongelige gravkapellet som ble bygget ved Slottskirken på Akershus.

Internasjonalt fikk Arneberg i oppdrag å tegne salen til FN’s sikkerhetsråd i FN-bygningen i New York. Salen var en gave fra Norge til FN, og i tillegg til den stilrene utformingen, utmerker Arnebergs arbeid seg ved valget av ulike materialer og samspillet mellom disse.

Ellers var Arnebergs arbeid også fokusert mye på tegningen av en rekke prosjekter med både private villaer, og en ulike kirkebygg rundt om i landet.

Fra hans første prosjekt som selvstendig arkitekt i 1907, Eidsvoll Folkehøyskole, til Sandefjords Park Hotell og Hvalfangstens hus på slutten av femtitallet, viste han en god evne til å utvikle sin stil i samklang med de skiftende trender.

Han gjorde også en sterk innsats i forbindelse med opprettelsen av Statens Arkitektskole i Oslo etter andre verdenskrig.